İnsan Kaynakları Politikamız

Ulusal Makina olarak başarılı bir şirketin gücünün çalışanlarından ileri geldiğine inanıyoruz. Katı hiyerarşik bir yönetim anlayışından uzak, çalışanlarımızın yönetime dahil oldukları ve iş süreçlerini geliştirmek için görüşlerini özgürce paylaşabildikleri bir çalışma atmosferine sahibiz. Üretim dışı alanda faaliyet gösteren çalışanlarımıza tam zamanlı çalışma koşulunun yanı sıra esnek çalışma imkanı da sunabiliyoruz.
Çalışma kültürümüzün temelinde, çalışanlarımızın iş deneyimlerine verdiğimiz önem yer alıyor. Çalışanlarımızın yetkinlik ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmelerini destekleyen, yaratıcılıklarını ortaya çıkaran bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Hata yapmaktan korkmuyoruz. Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini destekleyen, onların özgür ve özgün üretim yapabilecekleri bir anlayışın gerekliliğine inanıyoruz.

Ulusal Makina olarak, çalışanlarımızı, şirket menfaatlerine aykırı bile olsa, her zaman şeffaf ve dürüst iletişim kurmaları için motive ediyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın, görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve sergileyecekleri davranışlarda etik kuralların yol gösterici olması gerektiğine inanıyoruz.

Açık Pozisyonlar

Başvuru Formu